Loading...

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn
Platform
Game links
Top 5
[SM] zephyraz 0 18 0 0
Buy the game Horizon Zero Dawn on : Amazon.fr

Records

Groups Nb. Records Posts
Hunting Grounds - Best time 15 15
Hunting Grounds - Best time (DLC) 3 3
General Leaderboard General Leaderboard without DLC Team Leaderboard

Leaderboard

Rank Nickname PointsGame PointsRecords Scores (Proofs)
  [SM] zephyraz 1,001 1,800 18 (15)

General Leaderboard without DLC

Rank Nickname PointsGame PointsRecords Scores (Proofs)
  [SM] zephyraz 1,001 1,500 15 (12)

Team Leaderboard

Rank Team PointsGame PointsRecords
[SM] Sociopath Men [SM] Sociopath Men 1,001 1,800