BlackShark
1,582,598 Pts / 5th
2844 8629 3244 3285 / 9th