BlackShark
1,573,232 Pts / 5th
2808 8589 3263 3261 / 9th