BlackShark
1,571,704 Pts / 5th
2656 8447 3242 3356 / 11th