BlackShark
1,578,961 Pts / 5th
2879 8732 3187 3253 / 9th