BlackShark
1,583,680 Pts / 4th
2911 8779 3213 3220 / 9th