BlackShark
1,575,339 Pts / 5th
2880 8733 3208 3234 / 9th